Elinger Bv Heidestraat 257 2070 Antwerpen
  • Meer informatie
  • elinger.bvba@gmail.com
  • +32 (0) 32353765

Nieuwe meldplicht in Nederland

In het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers in de Europese Unie geldt met ingang van 1 maart een meldingsplicht voor buitenlandse chauffeurs.

De meldingsplicht geldt voor bedrijven die buiten Nederland zijn gevestigd en hun werknemers in het land laten werken. Elk traject dat een internationale chauffeur in Nederland uitvoert of waarvan het begin- of eindpunt in Nederland ligt, zal moeten worden gemeld. Transitovervoer door Nederland is uitgezonderd van de meldingsplicht. Niet-Nederlandse eigen rijders hebben die plicht wel. Dat is afwijkend van de rest van de EU-lidstaten, waar alleen personeel in loondienst dient te worden aangemeld.

 

 

Verwarring rond de tachograaf

Op vraag van het Vlaams Gewest heeft de Raad van State diverse beschikkingen van een koninklijk besluit over de tachograaf en de rij- en rusttijden geannuleerd. Volgens Vlaanderen was er sprake van een bevoegdheidsoverschrijding en het heeft dus gedeeltelijk gelijk gekregen.

De Raad van State heeft geoordeeld dat de federale regering krachtens de zesde staatshervorming de bevoegdheden van de Vlaamse regering heeft overschaduwd: de homologaties van en latere controles op de tachografen, de erkenning en inspectie van de werkplaatsen waar tachografen worden afgesteld en de opleiding van het personeel van die werkplaatsen moeten dus als gewestelijke bevoegdheden worden beschouwd. De federale regering betwistte de positie van de Vlaamse regering en voerde aan dat de regels over de tachograaf gelinkt zijn aan de regels over de rij- en rusttijden, die federaal blijven. Maar de Raad van State heeft de Vlaamse regering op dit punt dus gelijk gegeven.

Concreet behouden de inspecties die vóór 16 januari 2020 plaatsvonden hun rechtsgeldigheid. De situatie tussen de drie gewesten van het land dreigt echter erg vaag te worden, zowel op het vlak van erkenning van de installateurs, de geldigheid van de afstelling en de controle van de installateurs.

 

TransportMedia

Slimme tachograaf verplicht

Vanaf 15 juni 2019 moet elke nieuwe vrachtwagen uitgerust zijn met een nieuwe tachograaf. Met de connectiviteit van die smart tacho zal de politie van op afstand kunnen controleren of het toestel op een normale manier werkt en er niet gefraudeerd wordt.


De grootste nieuwigheid van de smart tacho is de connectiviteit. “De slimme tachograaf heeft een Dedicated Short Range Communication (DSRC) module waardoor de politie van op korte afstand kan controleren of de tachograaf geijkt is en of de werking van het apparaat niet verstoord is”, zegt Greet Dejaegere, Business Unit Manager bij Rauwers Controle. Als dat niet zo is, kunnen ze het voertuig stoppen en overgaan tot een gerichte controle. De nieuwe toestellen zouden beter beveiligd zijn tegen fraude.

De controle van op afstand beperkt zich tot 19 zogenaamde informatiepakketten zoals beveiligingsinbreuken, stroomstoringen, sensor- en bewegingsconflicten, rijden zonder kaart of kaartinvoer tijdens het rijden, de data van de laatste ijking, het kenteken van de auto en de geregistreerde tachograafsnelheid. “Allemaal gegevens die de privacy van de chauffeur niet in het gedrang brengen”, zegt Dejaegere.

De nieuwe toestellen zullen bij het begin en het einde van de werkdag en na iedere drie rij-uren de positie opslaan via de GNSS module. Daarmee kan de politie bij een controle de rit reconstrueren die de chauffeur heeft gedaan. “De positionering wordt zowel op de bestuurderskaarten van de nieuwe generatie als in het massageheugen van het toestel opgeslagen.”

De nieuwe tachografen zullen bij het begin en het einde van de werkdag en na iedere drie rij-uren de positie van het voertuig opslaan.

 

Nieuwe werkplaatskaarten

Transportbedrijven en chauffeurs hoeven voorlopig niets te doen: de huidige bestuurderskaarten blijven werken in de nieuwe tachograaf. De werkplaatskaarten nodig voor het ijken van de nieuwe tachograaf moeten wel worden vernieuwd. “Die zullen in principe beschikbaar zijn vanaf 15 maart”, zegt Dejaegere.

De nieuwe tachograaf wordt alleen verplicht voor nieuw ingeschreven voertuigen. Het zal dus nog een hele tijd duren voor alle vrachtwagens er op de weg mee rondrijden. 

“Maar ook nu gebeuren die controles al gericht”, zegt Frederic Martin, die bij de federale wegpolitie coördinator is voor de tachograaf. “Van de voertuigen die we stoppen om ze te controleren is één op vier niet in orde. Indien we willekeurige in plaats van gerichte controles zouden doen zouden dat er veel minder zijn, vermoedelijk één op veertig.”

Zwarte markt

Al in 2006 bleek dat fraudeurs de eerste generatie digitale tachografen konden uitschakelen met een magneet. De tachograaf die in 2012 op de markt kwam, was bestand tegen geknoei met een magneet maar al snel verschenen op de zwarte markt toestellen om ook die tachografen te manipuleren. 

Omdat de fraudeurs steeds slimmer te werk gaan, houdt de politie-inspecteur zijn hart vast van wat er met de slimme tachograaf zal gebeuren. “Daarom staan we er ook sceptisch tegenover”, zegt Martin. “We vrezen dat fraudeurs ook die nieuwe toestellen zullen proberen manipuleren. Aanvankelijk zal slechts een handvol voertuigen met die nieuwste tachograaf zijn uitgerust. Voor ons zal het effect pas na twee tot drie jaar voelbaar zijn als er meer van die voertuigen op de weg komen. Om die te controleren hebben we wel nieuwe software nodig.”

Frederic Martin verwacht dat het automatisch opslaan van de gps-coördinaten een groot voordeel zal zijn van de slimme tachograaf. Bij een controle zal je kunnen zien waar het voertuig vertrok, waar het zich na elke drie uur rijden bevond en waar het stopte op het einde van de dag. Ook de nieuwe impulsgever – met een speciale aluminium behuizing – zou beter beschermd zijn tegen fraude en verzegeld worden door een traceerbare verzegeling op de versnellingsbak.

Bij de huidige tachografen was er al een extra controle omdat naast de bewegingssensor op de versnellingsbak ook de gegevens van het ABS/EBS worden gebruikt. “Maar ook hier vonden de fraudeurs wat op”, zegt Martin. “Door de twee signalen tegelijk te manipuleren. Bij de smart-tacho wordt het tweede controle-signaal komende van de ABS/EBS vervangen door het gps-signaal met de bedoeling om de manipulatie van de tachograaf moeilijker te maken.”

 

Transport Media

 

ELINGER BVBA

Noord-Brabant en Antwerpen hebben meest krachtige logistieke ecosysteem

Noord-Brabant heeft het meest krachtige regionale logistieke ecosysteem in de Benelux. Dat stelt Buck Consultants International op basis van een meting van de kracht en de veelzijdigheid van regionale logistieke ecosystemen in de drie landen volgens een nieuwe methode. Antwerpen volgt op de tweede plaats en Zuid-Holland op de derde.

In die nieuwe methode brengt Buck Consultants International de toekomstkracht van logistieke regio’s in kaart volgens een aantal parameters en gewichtensets voor 16 factoren en 47 indicatoren. Samen bepalen ze de kracht van het regionale logistieke ecosysteem. Dit onderzoek steunt op vier hoofdpijlers:

• voldoende marktomvang en kansen voor business development voor logistieke operaties;
• aantrekkelijke fysieke bedrijfsomgeving voor logistieke faciliteiten;
• ontwikkeling arbeidsmarkt voor distributiecentra;
• hoge mate van innovatie en duurzaamheid in logistieke operaties.

Volgens Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International is niet alleen gekeken naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra.

De top-10 van de 24 Benelux-provincies ziet er als volgt uit:

1 Noord-Brabant
2 Antwerpen
3 Zuid-Holland
4 Limburg (NL)
5 Gelderland
6 Limburg (BE)
7 Oost-Vlaanderen
8 Noord-Holland
9 Luik
10 Luxemburg (LUX)

Meer details over de uitslagen van het onderzoek, dat in samenwerking met WDP is gevoerd – alsook en een link naar de volledige studie – vindt u hier: https://www.bciglobal.nl/nl/noord-brabant-heeft-het-meest-krachtige-regionale-logistieke-ecosysteem-in-de-benelux

 

ELINGER BVBA

Transport Media

 

 

Ecocombi’s: Brussel beslist niets

Ondanks de inspanningen die op het laatste ogenblik nog werden geleverd, mocht niets baten: de Brusselse regering zal niet beslissen om het rijden van ecocombi’s toe te laten op het minuscule stukje van de Brusselse Ring dat over haar grondgebied loopt.

Michael Reul (UPTR) is razend: “Ecocombi’s in het Brussels Gewest kunnen we deze legislatuur wel vergeten. We hebben de dossiers van verschillende transporteurs aangevoerd die niets liever willen dan die wegcombinaties van 25,25 meter in te zetten. Bijvoorbeeld om de locatie van Audi in Vorst te bereiken. Maar Brussel Mobiliteit heeft ons bevestigd dat het dossier naar de volgende legislatuur wordt overgedragen.

De UPTR betreurt dus wat ze als een gebrek aan politieke moed van de Brusselse regering beschouwt. Als bewijs daarvan haalt Michel Reul het excuus aan van Brussel Mobiliteit dat de combinaties van 25,25 meter de toegang tot de Ring weigert omdat die niet aangepast zouden zijn aan de Bocht van Vorst. “Dat excuus houdt geen steek. Komende van Groot-Bijgaarden is er een nieuwe uitrit van waaruit je zowel de Audi-vestiging in Vorst als de Industrielaan, vóór de Bocht van Vorst, kan bereiken!”

De ondervraagde partijen

In het kader van onze grote actie ‘Verkiezingen 2019′ hebben we alle partijen die zich kandidaat stellen trouwens expliciet de vraag gesteld: gaan jullie tijdens de volgende legislatuur ecocombi’s op de Ring toelaten? De antwoorden volgen binnen enkele dagen.

 

ELINGER BVBA

TransportMedia

  • 1
  • 2

Contact

ELINGER BV
Heidestraat 257
2070 Zwijndrecht België

BTW: BE 0676.597.863
Tel: +3232353765
Gsm: +32487504378

 

Info

  • Snelle levering
  • Vrindelijke personeel
  • Offerte op maat
  • Mogelijkheid van langetermijn contract