Elinger Bv Heidestraat 257 2070 Antwerpen
 • Meer informatie
 • elinger.bvba@gmail.com
 • +32 (0) 32353765

Weet u hoe rendabel uw onderneming echt is?

Als een bedrijfsleider ervoor wil zorgen dat zijn onderneming gezond is, moet hij een aantal beheersinstrumenten gebruiken, waarmee hij de prestaties van het bedrijf voortdurend kan evalueren. Een analytische boekhouding is hierin een belangrijke stap, want zo kan de rentabiliteit van de activiteiten geoptimaliseerd worden.

Een analytische boekhouding is een interne exploitatieboekhouding, binnen het bedrijf dus. Op die manier kunnen binnen een onderneming de zones aangeduid worden waar goed en minder goed gepresteerd wordt. De rentabiliteit wordt berekend per post, per product, per afdeling, per beslissingscentrum, per kostencentrum.

Een precieze analyse van de rentabiliteit van een onderneming geeft de bedrijfsleider een antwoord op de volgende vragen:

 • Is mijn onderneming duurzaam zonder wijzigingen door te voeren?
 • Welke verbeteringen kan ik doorvoeren om de rentabiliteit van mijn onderneming te verhogen?
 • Wat leveren mijn verschillende activiteiten mij op?
 • Welke activiteit moet ik stopzetten?

De rentabiliteitsdrempel

De rentabiliteitsdrempel komt overeen met het te realiseren verkoopvolume om een nulresultaat te behalen. Dit is een essentieel gegeven waarmee kan berekend worden vanaf welk omzetcijfer de onderneming winst begint te maken.

Dit cijfer wordt bekomen door de kosten van een onderneming in functie van hun aard te ontleden en te kwalificeren: vaste kosten of variabele kosten.

Een vaste kost is een kost waarvan het bedrag losstaat van het activiteitsniveau van een onderneming. Dit is met andere woorden een weerkerende kost die betaald wordt volgens een vooraf bepaalde periodiciteit, ongeacht of de onderneming over die periode een omzet heeft gedraaid of niet, bijvoorbeeld huur van vastgoed, verzekeringspremies, afschrijvingen.

Omgekeerd is een variabele (of operationele) kost rechtstreeks verbonden aan het activiteitsvolume van de onderneming: het aankopen van handelsgoederen voor handelsondernemingen, het aankopen van grondstoffen en toebehoren voor de productie-eenheden, enzovoort.

Directe en indirecte kosten

Naast vaste en variabele kosten is het ook uiterst belangrijk om de directe en indirecte kosten aan te duiden om zo een duidelijk zicht te krijgen op de rentabiliteit van de activiteiten van de onderneming.

Een directe kost is een kost die de prijs van een product, koopwaar of dienst rechtstreeks kan beïnvloeden, zonder dat daarvoor tussenberekeningen gemaakt moeten worden.  

Algemeen kunnen we zeggen dat deze kosten overeenkomen met de aankoop van goederen, grondstoffen en verbruikstoebehoren (goederen aangekocht om te worden doorverkocht, grondstoffen die tijdens het productieproces gebruikt worden) of rechtstreekse arbeidskrachten (rechtstreeks gebruikt voor de productie van goederen of de realisatie van diensten).

Omgekeerd is voor indirecte kosten een tussenberekening nodig, zodat ze toegewezen kunnen worden aan een product, een goed of een dienst. Indirecte kosten zijn meestal:

 • Reclamekosten 
 • Huur en kosten voor de huurder
 • Afschrijvingen van vastgoed waar verschillende producten gemaakt worden
 • Verzekeringen
 • Kosten voor algemene diensten (algemeen beheer, commerciële diensten, afdeling marketing, enzovoort)

Het dashboard

Het dashboard is een strategische beheerstool en een hulp bij het nemen van beslissingen. Het is een essentiële bouwsteen voor elke stap vooruit naar duurzaam werken. Het dashboard wordt zodanig opgesteld dat een duidelijk en precies beeld wordt gegeven van de rentabiliteit van een onderneming dankzij informatie uit de analytische boekhouding.

Hiermee zijn visualisatie, opvolging en eenvoudig beheren van gegevens in de vorm van cijfers, ratio’s en grafieken mogelijk.

Als de bedrijfsleider het (de) dashboard(s) geregeld analyseert, kan hij precies zien op welke assen vooruitgang wordt gemaakt en kan hij die met een actieplan prioriteit geven.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wenst! 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 04 387 87 37.

Tags: delivery, parcel, transportation

Contact

ELINGER BV
Heidestraat 257
2070 Zwijndrecht België

BTW: BE 0676.597.863
Tel: +3232353765
Gsm: +32487504378

 

Info

 • Snelle levering
 • Vrindelijke personeel
 • Offerte op maat
 • Mogelijkheid van langetermijn contract